Direct naar de inhoud van deze pagina

Veilig en betrouwbaar

Op deze pagina leest u meer informatie over de betrouwbaarheid en veiligheid op onze website en de manier waaropu hier als gebruiker een bijdrage aan kunt leveren.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk dat u zelf uw veiligheid waarborgt. Lees hiervoor de door ons opgestelde tips.

Daarnaast vragen wij u te houden aan de etiquette; de algemene richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. Houd ook online dezelfde gedragsstandaard aan als in het gewone leven. Bijvoorbeeld: wanneer u een reactie krijgt, beantwoord deze dan ook weer. Ook als de reactie niet interessant of relevant is.

Wat doen wij?

Om de betrouwbaarheid en veiligheid op Overbetuwevoorelkaar.nl te waarborgen zijn de volgende maatregelen opgesteld:

1. Aanmeldingsprocedure

  • Aanmelden op Overbetuwevoorelkaar.nl is gratis en vrijblijvend.
  • Wanneer u zich aanmeldt op Overbetuwevoorelkaar.nl sturen wij u een bevestigingsmail.
  • Als u bent aangesloten bij een organisatie of vereniging dan geeft u dit bij registratie aan en zien andere gebruikers dit in uw profiel.

2. Dagelijkse controle en moderatie

Overbetuwevoorelkaar.nl controleert dagelijks alle geplaatste hulpvragen, hulpaanbod en alle conversaties. Hiervoor is een protocol opgesteld. Bij activiteiten die niet voldoen aan onze algemene voorwaarden grijpen wij in. Dit doen we natuurlijk altijd in overleg met de gebruiker. Voor het inzien en bewerken van de gegevens hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

3. Service

Overbetuwevoorelkaar.nl controleert dagelijks of gebruikers hulp nodig hebben met hun hulpvraag. Zo nodig, kunnen wij ook doorverwijzen naar andere instanties die ook hulp kunnen bieden. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak met de gebruiker.

4. Helpdesk

Voor vragen, opmerkingen of feedback is Overbetuwevoorelkaar.nl natuurlijk altijd bereikbaar.

5. Wekelijkse controle gebruikers

Overbetuwevoorelkaar.nl controleert wekelijks de gebruikers. Gekeken wordt naar leeftijd en incomplete accounts. Bij vragen wordt contact opgenomen met de gebruiker en kan een gebruiker (tijdelijk) op niet-actief worden geplaatst, tot de benodigde gegevens verkregen zijn. Voor het inzien en bewerken van de gegevens hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

6. Schending voorwaarden

Wanneer gebruikers zich niet gedragen volgens de opgestelde voorwaarden heeft Overbetuwevoorelkaar.nl het recht deze persoon te waarschuwen en zo nodig, van de website te verwijderen. Hiervoor volgen wij een opgesteld protocol.

7. Referentiesysteem

Bij een match tussen twee gebruikers wordt altijd een referentie gevraagd. Deze referenties zijn te lezen door andere gebruikers. Zo wordt er een betrouwbaar referentiesysteem opgebouwd.

8. Onderzoek

In een jaarlijks onderzoek vragen wij feedback van alle gebruikers met betrekking tot betrouwbaarheid en veiligheid. Met deze feedback gaan we vervolgens zo snel mogelijk aan de slag.

9. Samenwerken

Overbetuwevoorelkaar.nl werkt nauw samen met lokale partners op zorg-, welzijns- en vrijwilligerswerkgebied. We zorgen er samen voor dat iedereen die hulp nodig heeft of hulp wil aanbieden Overbetuwevoorelkaar.nl weet te vinden. Ook bieden deze partners veiligheid en betrouwbaarheid. Want als u via deze website in contact bent gekomen met elkaar, dan kunnen ze u helpen met de selectie en screening van een hulpaanbieder.

10. Aansprakelijkheid

  • Wanneer u als vrijwilliger aan de slag gaat bij een organisatie, bent u verzekerd voor de risico's en aansprakelijkheden die komen kijken bij het uitvoeren van uw taken. Deze verzekering wordt landelijk geregeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Informeer altijd bij een kennismakingsgesprek hoe dit bij de desbetreffende organisatie geregeld is.
  • Gaat u als vrijwilliger bij iemand thuis aan de slag? Neem dan contact op met uw eigen (aansprakelijkheid)verzekering. U kunt aangeven dat u vrijwilligerswerk bij een ander verricht en bent zo kosteloos verzekerd in deze situatie. Hetzelfde geldt voor diegene die de hulp ontvangt; ook hier is het aan te raden een melding te maken bij de verzekeringsinstelling. Zo bent u beiden verzekerd van een veilige situatie.

11. Privacybescherming

Als gebruiker van Overbetuwevoorelkaar.nl wordt uw privacy beschermd:

  • Alleen uw voornaam en de cijfers van uw postcode (dus op wijkniveau, niet op straatniveau) zijn zichtbaar voor andere gebruikers. De postcode is nodig om te weten in welke stad of wijk u hulp vraagt of biedt en om zo matches te realiseren.
  • U kiest zelf of u zichtbaar wilt zijn met uw hulpvraag of –aanbod, of dat u liever reageert op een ander. Uit ervaring weten we dat het plaatsen van een hulpvraag vaker leidt tot een reactie.
  • Conversaties tussen gebruikers vinden versleuteld via de website plaats. Een e-mailadres wordt dus niet vrijgegeven, alleen wanneer u dat zelf wilt.

Lees meer hierover in het privacy statement dat raadpleegbaar is op de pagina voorwaarden.